Kunskap Utan Gränser

Waldorfpedagogikens och läkepedagogikens kunskapsteoretiska grunder. Nätbaserad fördjupningskurs för waldorf- och läkepedagoger

Under tre terminer, hösten 2016 – hösten 2017 genomförde Trialog Tanke-smedja i samarbete med Antroposofiska Sällskapet en serie seminarier på temat Kunskap Utan Gränser. Föredragen vid dessa seminarier har filmats och lagts upp på Trialogs hemsida och på Facebookgruppeen Trialog Diskussion.

Nätbaserad kurs

Steinerhögskolan erbjuder nu i samarbete med Trialog Tankesmedja en fortbildningskurs för i första hand pedagoger och läkepedagoger, baserad på boken Kunskap Utan Gränser )Granstedt m. fl.) och de inspelade föredragen. Uppläggningen blir att studenten läser ett avsnitt ur boken, tar del av relevanta föredrag och skriver en liten uppsats för varje avsnitt. Uppsatserna kommenteras och bedöms av handledare, och i slutändan får man ett studieintyg som talar om vad man har gjort. Vidtalade handledare med pedagogisk inriktning är Agnes Nobel, docent i pedagogik, som har bedrivit forskning om waldorfpedagogiken, samt Maria Eloranta, erfaren waldorfpedagog och lärarutbildare. Ingrid Liljeroth, bitr. professor, docent i pedagogik och psykolog, som forskat om läkepedagogik samt Dick Tibbling, beteendevetare, erfaren läkepedagog och utbildare, ställer upp på det läkepedagogiska området.

Kursens omfattning kan, beroende på individuell studieuppläggning, beräknas till ½ - 1 termin sammanlagt.

Läs mer på www.trialogtankesmedja.se .