En introduktion till eurytmi

Att det finns ett samband mellan språket, musiken och kroppens rörelser är en urgammal kunskap. I början av 1900 talet utvecklade Rudolf Steiner eurytmin där han tar fasta på att rörelsen kan fördjupa upplevelsen av musiken och språket. 

Sedan dess har eurytmin fått spridning över hela jorden och det finns internationellt goda yrkesmöjligheter inom pedagogik, specialpedagogik, samt, efter fortbildning, inom terapi. Scenisk verksamhet finns i ett flertal länder och nya yrkesmöjligheter såsom företagseurytmi och eurytmi som social/hälsobefrämjande utvecklingsfaktor är under uppbyggnad.  

Eurytmin är en scenkonst och under utbildningen övar du upp en känslighet för uttrycksmöjligheterna i din egen rörelse och utvecklar samtidigt en förmåga att uttrycka "inre" kvaliteer i musik och poesi. De scenkonstnärliga uppgifterna innefattar såväl solon som gruppproduktioner.
De sceniska erfarenheterna är viktiga för eurytmiläraren som har till uppgift att skapa övningar och koreografier för olika ålderstadier. Den konstnärliga erfarenheten är även grunden i arbetet med fria kurser.