Eurytmi Järna

Vi lever i en splittrande tid som utmanar oss att stärka både vår integritet och flexibilitet – samtidigt! Är det möjligt?

Rörelsekonsten eurytmi utspelar sig i mötet mellan mina inre och yttre aspekter.

Genom att öva eurytmi kan jag öppna mig för och fördjupa den själsligt- andliga dimensionen i mig. Förmågan att fokusera skapas genom personlighetsutvecklande självkännedom.

Samtidigt samspelar jag genom rörelsen med andra. Rörelserna kommunicerar med naturens livskrafter. Min livsenergi och möjlighet till samspel utvidgas.

Eurytmin är en möjlighet att integrera mitt inre, mina tankar och känslor, att tydliggöra och uttrycka mig. Och genom eurytmin utvecklar jag en rörlighet som ger en större mötesyta och scen att agera på.

Min kommunikation med världen djupnar och växer…

Eurytmilärarutbildningen, Järna

berättigar till studiemedel från CSN, centrala studiemedelsnämnden.

Utbildningsplan:

Utbildningen är på deltid med 11 undervisningshelger och en sommarvecka/ år.

Undervisningshelgerna är fredag kl 16.00 - lördag kl 16.00 samt en långhelg. Uppgifter och övningar mellan träffarna ingår.

År 1 och 2 - Eurytmins grunder

är öppna för dig som är intresserad av personlig utveckling genom rörelse.

År 3 och 4 Eurytmiinstruktör

är fördjupningsår som bygger på år 1 och 2. Dessa 4 år fungerar även som kompetensutveckling för bl.a. lärare som vill fördjupa sin förståelse för rörelsens betydelse i undervisningen.

Utöver undervisningshelgerna tillkommer här självstudier, eget övande och pedagogisk praktik. Vid genomförda uppgifter och praktik erhålls eurytmiinstruktörsdiplom.

År 5 och 6- Eurytmilärare

inkluderar konstnärliga projekt och pedagogisk praktik. Dessa år kulminerar i en föreställning på en internationell sammankomst av utbildningar vid Goetheanum, Schweiz. Vid godkänt genomförande erhålls en internationellt giltig eurytmilärarexamen.

Bilder ur undervisningen