JÄRNA INTERNATIONAL STEINER COLLEGE

Hösten 2019 startade det en Läkepedagogisk utbildning för kinesiska studenter Utbildningen löper på block om 4-5 veckor under 2 år., sammanlagt 15 veckor.
Utbildningsplats Järna kulturcentrum

En ny start planeras HT 2020 För info. mikaela.stenius@me.com

Rudof Steinerhögskolan is a Swedish college based in Järna, close to Stockholm. It is providing courses mainly in art, therapy and pedagogics. Järna international Steiner College is its international department, currently giving training mainly for Chinese students in cooperation with Chinese partners. Ongoing are courses in Eurythmy, Waldorf Pedagogics and Curative Education.

The Curative Education training course is a part-time training divided into modules of 4-5 weeks, with a total of 15 weeks. Modules 1 - 3 take place in Järna and module 4 in China. Individual projects and assignments are performed between the modules.