Presentation av nya forskningsresultat:
Stoppa global uppvärmning genom livsmedelssystemet
!

Vår mat står för ca 1/3 av klimatutsläppen och utgör människans största klimatbelastning.

En större del av belastningen sker i andra länder, ”varannan tugga är importerad”.

Lantbrukets klimatbelastning skulle enligt forskningsresultaten kunna minska med 90% och samtidigt ge svensk självförsörjning av livsmedel.

Presentationen av forskningen äger rum på :

Ytterjärna Kulturhus torsdagen 5 oktober, kl 14–15  (Frågor och samtal 15.15-16)

Medverkade forskare:

dr Artur Granstedt, växtnäring och ekologiskt lantbruk
dr Olof Thomsson, miljösystemanalys  dr Lars Jonasson, lantbruksekonomi

Läs mer här

Läkepedagogisk utbildning för kinesiska studenter

Hösten 2023 startar en ny Läkepedagogisk utbildning för kinesiska studenter. Utbildningen löper under 2 år, sammanlagt 15 veckor och består av block om 3 till 4 veckor

Utbildningsplats: Järna kulturcentrum

För info. mikaela.stenius@me.com

Antroposofisk konstterapiutbildning för Kinesiska studenter

Till hösten 2023 startar det en ny Antroposofisk konstterapiutbildning för Kinesiska studenter. Utbildningen är upplagd i 4 stycken, 4 till 5 veckors långa block på heltid och hålls på engelska och tyska med översättning. Block 1 startar den 23 oktober 2023. Utbildningsplats: Kulturcentrum i Järna

Utbildningen är certifierad av den internationella utbildningsorganisationen iARte Dornach Schweiz

För mer information

mikaela.stenius@me.com