Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut (SBFI)

Det mångåriga arbetet med forskning och långliggande fältförsök omkring biodynamisk odling är numera en del av Rudolf Steinerhögskolan.

En tillfällig länk till det arbete som gjorts finns här

Hem (sbfi.se)

AKTUELLT

Fältvandring 4 juli 2023 klockan 16 – 19.30

Samling vid Nibble handelsträdgård

Läs mera här

Metoder inom antroposofiskt orienterad forskning

Den antroposofiskt orienterade forskningen har tillgång till flera olika vägar till kunskap:

Läs mera här för en första presentation