Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut (SBFI)

Det mångåriga arbetet med forskning och långliggande fältförsök omkring biodynamisk odling är numera en del av Rudolf Steinerhögskolan.

En tillfällig länk till det arbete som gjorts finns här

Hem (sbfi.se)

AKTUELLT

Ny rapport: Framtidssäkrat jordbuk.

Stoppa global uppvärmning genom livsmedelssystemet
Vår mat står för ca 1/3 av klimatutsläppen och utgör människans största klimat-
belastning. En större del sker i andra länder, ”varannan tugga är importerad”. Lant-
brukets klimatbelastning skulle kunna minska med 90% och ge svensk självförsörjning.
Resultaten från de första två åren publicerades år 2022 i tidskriften Sustainability.

Ladda ner rapporten här

Titta på en Youtube-video från konferensen om Framtidssäkrat jordbruk som hölls i Ytterjärna kulturhus 5/10

Titta här

Fältvandring 4 juli 2023 klockan 16 – 19.30

Samling vid Nibble handelsträdgård

Läs mera här

Metoder inom antroposofiskt orienterad forskning

Den antroposofiskt orienterade forskningen har tillgång till flera olika vägar till kunskap:

Läs mera här för en första presentation