Antroposofisk
konstterapiutbildning

Omfattning deltid 3 år

Kursort. Saltå Järna

Utbildningen äger rum på Saltå och anordnas av föreningen för Antroposofisk
konstterapiutbildning en ideell förening knuten till Rudolf Steiner Högskolan
Samt ackrediterad medlem i International Association of Anthroposophic Arts Therapies,
IARTe , knuten till medicinska sektionen inom den fria högskolan vid Goetheanum, Dornach,
Schweiz

steinerhogskolan_Antroposofisk-konstterapiutbildning_fargcirkel

Utbildningen innehåller bl. a.

Målning

Teckning

Modellering

Medicinsk baskurs

Antroposofiskt studium

Eurytmi

Målet är att ge studenten ett konstnärligt redskap och en medicinsk grund samt att den studerande utvecklar ett terapeutiskt sinnelag för att sedan kunna arbeta självständigt

Arbetsområden kan vara sjukhus, terapeutikum, skolor, läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, åldringsvård, fångvård, friskvård, rehabilitering, eller egen praktik

Det finns möjlighet att deltaga på enskilda kurshelger

Kontaktperson
Mikaela Stenius
Mikaela.stenius@me.com
070 3258990

steinerhogskolan_Antroposofisk konstterapiutbildning_malning.png