Eurytmilärarutbildningen

Järna, Sverige

 

steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_dans_scen
steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_dans_morkbakgrund
steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_dans_grupp
steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_dans_rott_ljus
steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_dans_traning

Vi lever i en splittrande tid som utmanar oss att stärka både vår integritet och flexibilitet – samtidigt! Är det möjligt?

Rörelsekonsten eurytmi utspelar sig i mötet mellan mina inre och yttre aspekter.

Genom att öva eurytmi kan jag öppna mig för och fördjupa den själsligt- andliga dimensionen i mig. Förmågan att fokusera skapas genom personlighetsutvecklande självkännedom.

Samtidigt samspelar jag genom rörelsen med andra. Rörelserna kommunicerar med naturens livskrafter. Min livsenergi och möjlighet till samspel utvidgas.

Eurytmin är en möjlighet att integrera mitt inre, mina tankar och känslor, att tydliggöra och uttrycka mig. Och genom eurytmin utvecklar jag en rörlighet som ger en större mötesyta och scen att agera på.

Min kommunikation med världen djupnar och växer…

Eurytmin utvecklades i början av 1900-talet av filosofen och grundaren av Waldorfskolan, Rudolf Steiner, och är en av hörnstenarna i Waldorfskolans läroplan. Eurytmi är ett obligatoriskt ämne i waldorf/ Steinerskolor världen över från förskola t o m gymnasium. Parallellt med idrott, där fysisk styrka, balans och smidighet övas finns eurytmin där mental och emotionell styrka, balans och smidighet övas.

  • Eurytmi är ett pedagogiskt väl beprövat redskap för estetisk kommunikation.
  • En väg till självmedvetande och inre balans genom rörelse.
  • Den stimulerar och stärker koordinationen mellan våra olika sinnen.
  • Den skärper vår spatiala perception och förmåga.
  • Den ökar tankeskärpan, väcker och medvetandegör känslorna och stärker uttrycksförmågan.
  • Genom att den direkta stimulansen av kroppsminnet och sinneskoordinationen vid rörelseinlärning stegras, ökar också den allmänna inlärningsförmågan, intellektuella kapaciteten och därigenom kreativiteten.
  • I eurytmins gruppdynamiska processer stegras det sociala medvetandet.
  • Eurytmin är ett stöd i en persons språkutveckling då den även involverar den kinestetiska inlärningskanalen.
steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_dans_traning_inomhus

Rörelsekonsten
Eurytmi är en rörelsekonst som engagerar hela människan. Den grundar sig på hennes förmåga och lust att med rörelser uttrycka och synliggöra inre upplevelser. Den stärker förmågan till samspel och kommunikation.

Eurytmins olika områden

Musiken
I mötet med musiken arbetar man med att synliggöra dess olika element; rytm, tempo, harmoni, melodi, motiv, tonhöjd, dur – moll, skalornas olika karaktär, satsbildning, instrumentens olika klangfärg och musikaliska funktion samt styckets uttryck i sin helhet.

Språket
I arbetet med det talade språket uttrycker eurytmins rörelser exempelvis; de enskilda ljudens olika karaktär, ordets och meningarnas betydelse och sammanhang. Språkets rytm och struktur gestaltas,

i diktad text kan till exempel versmetern komma till uttryck. Eurytmin är mycket omfattande vad gäller språkets olika byggstenar.

Naturen

Naturen är en outtömlig inspirationskälla för eurytmin: ljus, mörker, tyngd, lätthet, rummets riktningar, färgernas stämningar, jord, eld, luft, vatten, stjärnhimlen, havets djup, skogens doft, fågelns flykt, livet, döden. Bara fantasin sätter gränsen.

Människan
Eurytmin strävar efter att öva upp och stimulera fantasi, känslighet och förståelse kring det aktuella temat så att man får tillgång till en allt större palett av rörelseuttryck som går hand i hand med en inre mognadsprocess.

Genom att arbeta med människans egna inre uttryck som; sorg, glädje, längtan, ensamhet, gemenskap, vrede, kärlek, hat, sympati, antipati och medvetandegörs och stärks förmågan att möta och kommunicera med andra människor.

steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_svartvitt_hus
steinerhogskolan_aurytmilarautbildningen_dans_enperson

Utbildningsplan

Utbildningen är på deltid med 11 undervisningshelger och en sommarvecka/ år.

Undervisningshelgerna är fredag kl 16.00 – lördag kl 16.00 samt vissa långhelger. Uppgifter och övningar mellan träffarna ingår.

År 1 och 2 – Eurytmins grunder

är öppna för dig som är intresserad av personlig utveckling genom rörelse.

År 3 och 4 – Eurytmiinstruktör

är fördjupningsår som bygger på år 1 och 2. Dessa 4 år fungerar även som kompetensutveckling för bl a lärare som vill fördjupa sin förståelse för rörelsens betydelse i undervisningen. År 3 och 4 ges inblick i eurytmiämnets pensum med gästlärare som specialiserat sig på olika stadier. Hur ämnet speglar och ger stöd för barnets utveckling från förskola till och med gymnasium. Utöver undervisningshelgerna tillkommer självstudier, eget övande och pedagogisk praktik. Vid genomförda uppgifter och praktik erhålls eurytmiinstruktörsdiplom.

År 5 och 6- Eurytmilärare

inkluderar konstnärliga projekt och pedagogisk praktik. Dessa år kan kulminera i en föreställning på en internationell sammankomst av Eurytmiutbildningar vid Goetheanum, Schweiz. Vid godkänt genomförande erhålls en internationellt giltig eurytmilärarexamen som öppnar en internationell arbetsmarknad, eurytmilärare efterfrågas i waldorf/ Steinerskolor i hela världen!