Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut (SBFI)

Det mångåriga arbetet med forskning och långliggande fältförsök omkring biodynamisk odling är numera en del av Rudolf Steinerhögskolan.

En tillfällig länk till det arbete som gjorts finns här

Hem (sbfi.se)