Ny rapport: Framtidssäkrat jordbuk.

Stoppa global uppvärmning genom livsmedelssystemet
Vår mat står för ca 1/3 av klimatutsläppen och utgör människans största klimat-
belastning. En större del sker i andra länder, ”varannan tugga är importerad”. Lant-
brukets klimatbelastning skulle kunna minska med 90% och ge svensk självförsörjning.
Resultaten från de första två åren publicerades år 2022 i tidskriften Sustainability.

Ladda ner rapporten här

Titta på en Youtube-video från konferensen om Framtidssäkrat jordbruk som hölls i Ytterjärna kulturhus 5/10

Titta här

Fältvandring 4 juli klockan 16.00: Samling vid Nibble handelsträdgård

Fltvandring 2023

Vi bjuder in till en fältvandring om biodynamisk forskning och ekologiskt kretsloppsjordbruk på TISDAG 4/7 kl 16.00 – 19.30 ca.

Samling parkeringen, Nibble handelsträdgård, därefter besök vid Stensta – Yttereneby gård (inkl fika) – avslutning vid Skilleby.

VÄLKOMMEN!

Vandringen är gratis